Willow Tit

Poecile montanus

Evenjobb, Powys 30/10/15 (9469)

 

Evenjobb, Powys 30/10/15 (9468)

 

Evenjobb, Powys 30/10/15 (9467)